Áo cờ đỏ sao vàng

Áo phông polo in cờ đỏ - khách nhà em trả hàng

 

Áo phông polo in cờ đỏ

Áo phông polo in cờ đỏ

Áo phông polo in cờ đỏ

Áo phông polo in cờ đỏ